Registration and Membership

Apakah myWorld?
Apakah faedah-faedah yang saya dapati sebagai Pembeli-belah myWorld ?
Bagaimanakah saya boleh membatalkan keahlian myWorld saya?
Adakah myWorld mengenakan yuran keahlian?
Saya belum menerima pautan pendaftaran. Apa yang boleh saya lakukan?
Saya telah memasukkan alamat e-mel yang salah . Bagaimanakah saya boleh meneruskan proses pendaftaran?
Satu keralatan telah berlaku semasa pendaftaran. Apakah patut saya lakukan?
Adakah terdapat sebarang umur minima untuk mendaftar?
Siapakah boleh menjadi seorang myWorld Shopper?
Bagaimanakah saya boleh menjadi seorang myWorld Shopper?