Registration and Membership

Çfarë është myWorld?
Çfarë përfitimesh kam si myWorld Shopper?
Si mund të ndërpres anëtarësimin tim në myWorld?
A paguan myWorld një tarifë anëtarësie?
Nuk kam marrë një link për regjistrim. Çfarë mund të bëj?
Kam futur adresën e gabuar të postës elektronike. Si mund të vazhdoj procesin e regjistrimit?
Ndodhi një gabim gjatë regjistrimit. Çfarë duhet të bëjë?
A ka një moshë minimale për regjistrim?
Kush mund të bëhet një myWorld Shopper?
Si mund të bëhem një myWorld Shopper?