Registracija i članstvo

Šta je myWorld?
Koje prednosti ostvarujem kao myWorld kupac?
Kako mogu da prekinem svoje myWorld članstvo?
Da li je članstvo u myWorld-u povezano sa troškovima?
Nisam dobio(la) link za registraciju. Šta treba da uradim?
Naveo(la) sam pogrešnu e-mail adresu. Kako mogu da nastavim sa registracijom?
Došlo je do greške prilikom registracije. Šta treba da uradim?
Da li postoji donja starosna granica za registraciju?
Ko može da postane myWorld kupac?
Kako mogu da postanem myWorld kupac?