Registracija i članstvo

Šta je myWorld?
Koje prednosti imam kao myWorld kupac?
Kako mogu da postanem myWorld kupac?
Ko može da postane myWorld kupac?
Da li je članstvo u myWorld-u povezano sa troškovima?
Da li postoji donja starosna granica za registraciju?
Nisam dobio(la) link za registraciju. Šta treba da uradim?
Naveo(la) sam pogrešnu e-mail adresu. Kako mogu da nastavim sa registracijom?
Došlo je do greške prilikom registracije. Šta treba da uradim?
Kako mogu da prekinem svoje myWorld članstvo?